چیدمان یخچال فروشگاهی

نحوه چینش و چیدمان یخچال فروشگاهی به دو قسمت اصلی تقسیم بندی می شود: نحوه چیدمان یخچال فروشگاهی در محیط فروشگاه و نحوه چیدمان اجناس داخل یخچال فروشگاهی.