میز پیشخوان فروشگاهی با طراحی ثابت یا بدون نوار نقال

این مدل از میزهای صندوق فروشگاهی به اکسپرس معروفند و بدون موتور و تسمه نوار نقاله هستند. این نوع از میزهای چک اوت فضای کمتری می گیرند و برای فروشگاههای با متراژ کمتر گزینه خوبی محسوب می شوند.

این سبک از کانترهای فروشگاهی در مدل های گوناگونی مانند اکسپرس ساده و مدل های پیشرفته تر تحت عنوان اکسپرس C و اکسپرس w طراحی و ساخته می شود.